smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godz. 15.00 - 20.20), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 (3 razy w tygodniu w godz. 11.10 - 18.30)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonuje CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna
Witamy na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie
PDF Drukuj Email

Odbiór świadectw ukończenia szkoły średniej od 8 stycznia 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu.


UWAGA !!!

Proszę zapoznać się z terminami egzaminów semestralnych. Harmonogramy egzaminów znajdują się w zakładkach poszczególnych szkół.

 

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 17 października 2020 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przechodzi w tryb nauki zdalnej. Wszystkie materiały będą przekazywane za pośrednictwem zakładki MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 

W okresie nauki zdalnej BIBLIOTEKA SZKOLNA pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 13.30 - 16.30. Zapraszamy!

 

W okresie zdalnego nauczania PEDAGOG SZKOLNY pełni dyżur stacjonarny w poniedziałki w godz. 12.00-15.00. W innym terminie możliwy jest kontakt mailowy: a.lukowska(at)cku2.waw.pl lub doradca.zawodowy(at)cku2.waw.pl

 

WICEDYREKTOR pełni dyżur stacjonarny w poniedziałki w godz. 12.00-16.00. W pozostałe dni możliwy jest kontakt mailowy: a.ptak(at)cku2.waw.pl


 

„Uczymy nie dla szkoły lecz dla życia”

„Każdy ma prawo do oświaty w każdym okresie swego życia”

to nasze motto

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Szkoły w Centrum są bezpłatne.


Oto nasza oferta:

  • CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Centrum: Szkoła Podstawowa Nr 372 dla Dorosłych

Obecnie we wszystkich typach szkół kształcimy ponad 1000 słuchaczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna oraz nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy.

UWAGA !!!

Przerwałeś naukę?
Możesz ją kontynuować na wyższych semestrach wymienionych szkół w systemie stacjonarnym lub zaocznym – wybór należy do Ciebie