smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Akcje charytatywne Podziel się książką
Podziel się książką PDF Drukuj Email

Samorząd Szkolny oraz biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 ogłasza kolejną akcję dobroczynną.

Masz w domu książki, które nie są Ci już potrzebne?

Zachęcamy do podarowania książek naszej bibliotece a my przekażemy je hospicjom dla dzieci i dorosłych oraz szpitalom.

Książki można przynosić bezpośrednio do szkolnej biblioteki, pokoju 319 lub 329.

 

Załącznik