smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

 

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawa

edukacja.warszawa.pl

Dokumenty Europass

europass.org.pl

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

ec.europa.eu

Informacje dotyczące edukacji, scenariusze zajęć , informacje o egzaminach konkursach

www.interklasa.pl

Informacje na temat przeliczania ocen na punkty

www.kuratorium.waw.pl

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

www.psz.praca.gov.pl

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym

www.ore.edu.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów

www.uczelnie.info.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze

www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół

www.perspektywy.pl

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje

www.koweziu.edu.pl

Informacje o zawodach, wywiady, quizy, psychozabawy, ciekawostki

victor.com.pl

Katalog zawodów , testy, uczelnie

www.kluczdokariery.pl

Krajowe Ramy Kwalifikacji

www.kwalifikacje.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

www.ohp.pl

Możliwości Kształcenia w Europie

ec.europa.eu

Ogólne informacje o szkołach

www.szkolnictwo.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

www.oke.waw.pl

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

www.olimpiada.sdsiz.pl

Portal Perspektyw

www.perspektywy.pl

Publikacje Euroguidance

euroguidance.pl

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

www.sdsiz.pl

Urząd Pracy m.st. Warszawy

www.up.warszawa.pl

Oświatowe ABC - Krok przed decyzją

www.ore.edu.pl

Oświatowe ABC - Obalamy mity o egzaminie

www.ore.edu.pl

Oświatowe ABC - Jakie liceum?

www.ore.edu.pl

Oświatowe ABC - Szkoły zawodowe

www.ore.edu.pl

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

men.gov.pl

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

www.psz.praca.gov.pl

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl

praca-enter.pl

Rozwijam skrzydła- filmy animowane dla gimnazjalistów

new.koweziu.edu.pl

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2015 08:47