smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna
Witamy na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie
PDF Drukuj Email

 

Uwaga - Próbny Egzamin Maturalny

Matura Próbna

 

Drodzy Słuchacze !!!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej szkoły zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020r. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów semestralnych w oddziałach programowo najwyższych (6A, 6B i 6D) zostaną zamieszczone na stronie internetowej w najbliższym czasie.

 

W związku z Uchwałą Nr XXVI/752/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 informujemy, że  z dniem 31 sierpnia 2020 r. siedzibą szkoły będzie ul.

Szczęśliwicka 50/54 /budynek obecnego XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty (marzec-kwiecień 2020)

odbędzie się w dniach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski

Aby każdy z naszych słuchaczy semestru 4p (zapraszamy także wszystkich innych słuchaczy chcących wziąć udział w tej próbie) mógł uczestniczyć w tym egzaminie, powinien każdego dnia egzaminu próbnego około godziny 9.00, pobrać we własnym zakresie arkusze egzaminacyjne ze strony www.cke.gov.pl lub  www.oke.waw.pl

Słuchacz uczestniczący w egzaminie powinien swoje rozwiązania przedstawić:

  • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania lub
  • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką lub
  • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu)lub
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Następnie przesłać, poprzez email na adresy nauczycieli danego przedmiotu podane na stronie szkoły https://www.cku2.waw.pl/kadra-nauczycielska

niezwłocznie – zaraz po zakończeniu rozwiązywania arkusza. Arkusze zostaną sprawdzone przez nauczycieli szkoły.

O szczegółach można dowiedzieć się w linkach:

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf

lub

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3397

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

 

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.„Uczymy nie dla szkoły lecz dla życia”
„Każdy ma prawo do oświaty w każdym okresie swego życia”

to nasze motto

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Szkoły w Centrum są bezpłatne.


Oto nasza oferta:

  • CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Centrum: Szkoła Podstawowa Nr 372 dla Dorosłych

Obecnie we wszystkich typach szkół kształcimy ponad 1000 słuchaczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna oraz nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy.

UWAGA !!!

Przerwałeś naukę?
Możesz ją kontynuować na wyższych semestrach wymienionych szkół w systemie stacjonarnym lub zaocznym – wybór należy do Ciebie