smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godz. 15.00 - 20.20), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 (3 razy w tygodniu w godz. 11.10 - 18.30)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonuje CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Kadra nauczycielska
Kadra nauczycielska PDF Drukuj Email

Korzystając ze służbowych maili nauczycieli należy wpisać @ zamiast (at).

Dyrekcja:

Dyrektor szkoły

Dariusz Tomczak

Wicedyrektor szkoły

Agnieszka Ptak

Grono pedagogiczne:

Imię i nazwisko

Nazwa przedmiotu

e-mail

Tadeusz Branicki

informatyka

t.branicki(at)cku2.waw.pl
Beata Byer

geografia, wos, podstawy przedsiębiorczości

b.byer(at)cku2.waw.pl
Grzegorz Chmielewski

matematyka

g.chmielewski(at)cku2.waw.pl
Danuta Czechowicz

fizyka

d.czechowicz(at)cku2.waw.pl
Mariola Dąbrowska

matematyka, chemia

m.dabrowska(at)cku2.waw.pl
Monika Dejek

język polski

m.dejek(at)cku2.waw.pl
Irmina Doliwa-Strońska

matematyka

i.doliwa-stronska(at)cku2.waw.pl
Tomasz Furmański

biblioteka

Emilia Palankiewicz-Mitrut

język angielski

e.palankiewicz-mitrut(at)cku2.waw.pl
Dariusz Józefowicz

język angielski

d.jozefowicz(at)cku2.waw.pl
Krzysztof Kotwicki historia, WOS k.kotwicki(at)cku2.waw.pl
Agata Łukowska pedagog a.lukowska(at)cku2.waw.pl
Tomasz Niezabitowski język angielski t.niezabitowski(at)cku2.waw.pl
Agnieszka Ptak

biblioteka, język rosyjski, podstawy przedsiębiorczości

a.ptak(at)cku2.waw.pl
Ewa Sokaluk

język polski

e.sokaluk(at)cku2.waw.pl
Elżbieta Szetyńska

biologia, matematyka

e.szetynska(at)cku2.waw.pl
Iwonna Śliwińska-Wach

historia

i.sliwinska-wach(at)cku2.waw.pl

Agnieszka Bednarska-Pyć

biblioteka

Dariusz Tomczak

geografia

dyrektor(at)cku2.waw.pl
Iwona Trochimiuk

matematyka, fizyka

i.trochimiuk(at)cku2.waw.pl
Alina Trojanowska

geografia

a.trojanowska(at)cku2.waw.pl
Małgorzata Wojciechowska

język polski, język angielski

m.wojciechowska(at)cku2.waw.pl
Maria Zabłocka

doradca zawodowy

Helena Zarębska

historia h.zarebska(at)cku2.waw.pl
Joanna Zajkowska

język polski

j.zajkowska(at)cku2.waw.pl
Poprawiony: wtorek, 21 kwietnia 2020 09:56