smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godz. 15.00 - 20.20), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 (3 razy w tygodniu w godz. 11.10 - 18.30)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonuje CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna O szkole Historia szkoły
Historia szkoły PDF Drukuj Email

Historia szkoły:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 z siedzibą przy ul. Wawelskiej powstało na bazie XIV Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących 1 września 1977r. W skład Centrum weszły: XIV Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, wszystkie szkoły podstawowe dla Pracujących z dzielnicy Warszawa-Ochota oraz wszystkie podstawowe studia zawodowe z dzielnicy Warszawa-Ochota.

W roku szkolnym 1980/1981 CKU Nr 2 z ulicy Wawelskiej o przeniesiono na ulicę Grójecką 93 – do obecnego budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja. Razem zaczęły razem działać XIV Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących i VII Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Od 1 września 1983 roku dołącza do nich IV Liceum Zaoczne z ulicy Szczęśliwickiej (dawniej Korespondencyjne).

Z dniem 1 września 1991 roku w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 włączono V Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących z ul. Klonowej 16. (zostało ono ostatecznie zlikwidowane z dniem 1 września 1996 roku).

 

Od 1 września 2004 roku w skład CKU Nr 2 wchodzą:

 • IV Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
 • XIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

nowo powstałe:

 • CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Gimnazjum Nr 158 dla Dorosłych

przekształcone z innych szkół:

 • Technikum Nr 18 dla Dorosłych (szkoła przeniesiona z ul. Złotej 58)
 • Technikum Uzupełniające Nr 17 dla Dorosłych (szkoła przeniesiona z ul. Szczęśliwickiej 56)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27 dla Dorosłych (szkoła przeniesiona z ul. Hożej 88)

Z dniem 1 września 2006 roku w stan stopniowej likwidacji postawiono IV Liceum Ogólnokształcące Zaoczne oraz XIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Całkowita likwidacja tych szkół nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2008 roku.

Z dniem 1 września 2006 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 zmieniło siedzibę z ul. Grójeckiej 93 na ul. Szczęśliwicką 56 (budynek Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d.”Kolejówka”), ale faktyczne przeniesienie do nowego budynku nastąpiło 1 września 2007 roku.

 

Dyrektorzy CKU Nr 2:

 • 1975 – 1986 - Borys Lisowiec
 • 1.09.1986 – 1991 - Wiesław Pasieka
 • 1.08.1991 – 31.08.1996 - Barbara Żuchowska
 • 1.09.1996 – 31.08.2005 - Elżbieta Jędrusik
 • od 1.09.2005 – do dnia dzisiejszego - Dariusz Tomczak
Poprawiony: piątek, 07 maja 2010 12:47