smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godz. 15.00 - 20.20), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 (3 razy w tygodniu w godz. 11.10 - 18.30)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonuje CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Oferta kształcenia
Oferta kształcenia PDF Drukuj Email
 • Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158 - na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej
  forma stacjonarna ( zajęcia 3 x w tygodniu w godz. 8.50 – 15.15).
  Nauka trwa 3 lata ( sześć semestrów).
 • CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej –
  forma stacjonarna ( 3 x w tygodniu w godz. 16.00 – 21.05)           
  forma zaoczna ( 8 zjazdów w semestrze, zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godz.8.00 – 17.00).
  Nauka trwa 3 lata ( sześć semestrów).
 • II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej –
  forma zaoczna ( 8 zjazdów w semestrze, zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa 
  tygodnie  w godz.8.00 – 17.00).
  Nauka trwa 2 lata (cztery semestry)  - obecnie nie ma naboru
Poprawiony: środa, 22 maja 2013 12:47