smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godz. 15.00 - 20.20), Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 (3 razy w tygodniu w godz. 11.10 - 18.30)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonuje CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Oferta kształcenia Kwalifikacyjne kursy zawodowe Organizacja i prowadzenie archiwum
A63. Organizacja i prowadzenie archiwum /od września 2013 r./ PDF Drukuj Email

Nauka trwa 3 semestry w trybie zaocznym
Liczba godzin: 530 + 80 godzin praktyk
Egzamin potwierdzający kwalifikację A63 odbywa się pod koniec semestru III.

 

Kształcenie w zakresie kwalifikacji A63 ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
 • opracowywanie zasobu archiwalnego,
 • klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywanie inwentarza książkowego,
 • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej,
 • popularyzowanie materiałów archiwalnych,
 • zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

 

Po ukończeniu kwalifikacji A63 w naszej szkole możesz kontynuować naukę – od stycznia 2015 r. dla naszych słuchaczy planujemy otworzyć kurs kwalifikacji A64 - Opracowywanie materiałów archiwalnych /nauka trwa 2 semestry w trybie zaocznym, liczba godzin: 350 + 80 godzin praktyk, egzamin potwierdzający kwalifikację A64 odbywa się pod koniec semestru II/

Słuchacz, który zda egzamin potwierdzającykwalifikacje A63 i A64 oraz udokumentuje wykształcenie średnie otrzymuje tytuł TECHNIKA ARCHIWISTY.

 

Posiadając tytuł technika archiwisty możesz podjąć pracę w:

 • archiwach urzędów państwowych i samorządowych (archiwa zakładowe)
 • muzeach, bankach, sądach, kancelariach prawnych i archiwalnych
 • firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych

 

MOŻESZ TEŻ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W TYM ZAKRESIE !!!

Poprawiony: środa, 22 maja 2013 09:33