smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Projekty edukacyjne Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej
Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej PDF Drukuj Email

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15 - 18 lat w trzech grupach: dzieci i młodzieży, których ojciec lub matka, bądź obydwoje rodziców przebywają w zakładach karnych, nie spełniają funkcji rodzicielskich, dzieci i młodzieży pochodzącej z pełnych tzw. dobrych rodzin, jednak charakteryzującymi się zachowaniami ryzykownymi (kradzieże, wagary, alkohol, narkotyki i tym podobne) oraz osoby, wobec których zastosowano środki dozoru w następstwie popełnionych zachowań o charakterze przestępczym.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w szkoleniach z zakresu:

  • rozwijania umiejętności społecznych,
  • doskonalenia umiejętności radzenia sobie z uczuciami,
  • rozwijania umiejętności reagowania na agresję,
  • radzenia sobie ze stresem, rozpoznawanie i hamowanie impulsu złości zanim doprowadzi on do agresywnego zachowania,
  • kształtowanie umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami reagowania,
  • rozwój samokontroli w sytuacjach trudnych
  • nabywania umiejętności niezbędnych w kontaktach z ludźmi,
  • rozwijania zdolności podejmowania dojrzałych decyzji.

Ponadto w warsztatach savoir vivre oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego (między innymi higieny, postawy, właściwego ubioru, form towarzyskich, sposobów komunikacji, zasad zachowania się w nowych sytuacjach). W celu poznania alternatywnych form spędzania wolnego czasu planuje się wyjście młodzieży do teatru, kina, muzeum lub galerii.

Zajęcia grupowe są prowadzone w grupach mieszanych, co pozwoli młodzieży na integrację, a jednocześnie przyczyni się do ich indywidualnego wzmocnienia. Natomiast zajęcia indywidualne prowadzone z tutorem będą utrwalały umiejętności kształtowane podczas zajęć grupowych.