smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Projekty edukacyjne N-arts (Non-Intended Arts) in Adult Education
N-arts (Non-Intended Arts) in Adult Education PDF Drukuj Email

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, KA2, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

 

Termin realizacji: 01.11.2018 – 31.12.2019

Kraje partnerskie: Austria, Chorwacja, Portugalia, Polska

 

Austria: W-Point e.U., Wiedeń

 

Austria: Tanz die Toleranz, Wiedeń

 

Polska: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, Warszawa

 

Chorwacja: Uniwersytet w Osijeku, Wydział Edukacji, Osijek

 

Portugalia: CACAV – Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros, Alhos Vedros

 

Cele projektu:

  • Ułatwianie współpracy międzykulturowej oraz integracyjna praca artystyczna, które umożliwiają nowe formy spotkania między ludźmi.
  • Przezwyciężanie dyskryminacji i przekazywanie pozytywnego impulsu do stawienia czoła wyzwaniom aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, takich jak np. rosnąca migracja.
  • Rozwój przez całe życie indywidualnej tożsamości, która stymuluje i wzmacnia rozwój poznawczy, społeczny i moralny oraz kompetencje dorosłych uczących się.
  • Stymulowanie uczenia się przez całe życie, które prowadzi nieustającego samorozwoju.
  • Uczenie się przez sztukę jako sposób na trening osobisty i społeczny.
Poprawiony: piątek, 28 grudnia 2018 08:36