RODO Drukuj

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku