Drukuj

SESJA EGZAMINACYJNA CZERWIEC 2020

Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 1 czerwca 2020.

Egzaminy będą odbywały się w formie zdalnej – w dniach 1-2 czerwca zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Należy je pobrać, wykonać zadania i odesłać mailem /skan, zdjęcie, dokument edytowalny/ do swojego nauczyciela uczącego danego przedmiotu /wykaz maili znajduje się w zakładce KADRA NAUCZYCIELI/.

Prace można również dostarczyć do szkoły osobiście w podpisanej teczce  i zostawić w sekretariacie lub pokoju nauczycielskim.

Ostateczny termin odsyłania prac: 10 czerwca godz. 20.00.

W przypadku braku możliwości odesłania prac mailem istnieje  możliwość napisania egzaminów w szkole /zgodnie z harmonogramem egzaminów semestralnych zamieszczonym na stronie/. Obowiązują wtedy środki ochrony osobistej /maski, płyn dezynfekujący/.

W szkole zaocznej egzaminy, które były zaplanowane na soboty i niedziele nie odbędą się. W takim  przypadku  prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub wicedyrektorem w celu ustalenia dogodnego terminu w tygodniu /kontakt telefoniczny lub mailowy/.

 

DRODZY SŁUCHACZE !!!

W związku z najnowszymi wytycznymi MEN z dnia 13 maja 2020 informujemy, że:

  • Od dnia 25 maja będą zorganizowane INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW /dla chętnych, dotyczy oddziału 4P/ - konsultacje przeznaczone na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, uzupełnienie wiedzy, poprawę ocen, wyjaśnienie wątpliwości. Nauczyciele będą gotowi do pracy zgodnie z planem lekcji oddziału 4P.
  • Od dnia 25 maja ruszają INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW /dla chętnych/ - poniżej znajduje się harmonogram konsultacji:

 

j.polski

6A

25.05

14.00 – 15.30

s. 304

6D

26.05

13.30 – 15.15

s. 304

j.polski

6B

26.05

12.00 – 13.30

s. 309

matematyka

6A

28.05

10.00 – 11.30

s. 312

6B

28.05

11.30 – 13.00

s. 312

matematyka

6D

2.06

13.30 – 15.15

s. 311

j.angielski

6D

1.06

15.30 – 17.00

s. 306

j.angielski

6A

1.06

14.30 – 16.00

s. 308

6B

4.06

13.40 – 15.10

s. 308

j.rosyjski

6A

27.05

15.00 – 16.30

s. 307

 

  • Od dnia 1 czerwca będą również zorganizowane INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA SŁUCHACZY POZOSTAŁYCH ODDZIAŁÓW – nauczyciele będą do dyspozycji zgodnie z planem lekcji każdego oddziału. Konsultacje są przeznaczone na uzupełnienie wiedzy, poprawę ocen.
  • Egzaminy semestralne będą przeprowadzane zdalnie. Szczegółowe informacje na temat egzaminów zdalnych pojawią się na stronie szkoły w ostatnim tygodniu maja.
  • W ramach indywidualnych konsultacji zapraszamy do szkoły szczególnie tych słuchaczy, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości zaliczania egzaminów    zdalnie.    Najlepiej     zgłosić     się     w     terminie     zgodnym z harmonogramem egzaminów zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
  • W przypadku egzaminów szkoły zaocznej planowanych na sobotę lub niedzielę informujemy, że egzaminy te będą przeprowadzone w tygodniu /od poniedziałku do czwartku/ - prosimy wcześniej kontaktować się z wychowawcą lub wicedyrektorem szkoły /telefonicznie lub mailowo/ - uzgodnimy dogodny termin.
    • Przypominamy, że cały czas obowiązuje reżim sanitarny /maseczki, płyn dezynfekujący/.„Uczymy nie dla szkoły lecz dla życia”
„Każdy ma prawo do oświaty w każdym okresie swego życia”

to nasze motto

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Szkoły w Centrum są bezpłatne.


Oto nasza oferta:

  • CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Centrum: Szkoła Podstawowa Nr 372 dla Dorosłych

Obecnie we wszystkich typach szkół kształcimy ponad 1000 słuchaczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna oraz nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy.

UWAGA !!!

Przerwałeś naukę?
Możesz ją kontynuować na wyższych semestrach wymienionych szkół w systemie stacjonarnym lub zaocznym – wybór należy do Ciebie