smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Z życia szkoły Reduta Ordona - 9.11.2017
Reduta Ordona - 9.11.2017 PDF Drukuj Email

W czwartek, 9 listopada 2017r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, w którym wzięli udział gimnazjaliści i słuchacze szkoły podstawowej. Zaczyna się w naszej szkole stawać już niemal tradycją, że przy okazji ważnych świąt niepodległościowych lub rocznic wspólnie – uczniowie i nauczyciele – śpiewamy pieśni niepodległościowe.

Także i tym razem uczciliśmy 11 listopada, biorąc udział w widowisku słowno – muzycznym, którego częścią były utwory poetyckie, pieśni żołnierskie (ułańskie i legionowe) oraz fragmenty przemówień (m.in. przemówienia Józefa Piłsudskiego).

Apel poprowadzili pod kierunkiem p. Heleny Zarębskiej uczniowie semestrów 3g i 3h (gimnazjalnych).

Szkoła nasza mieści się niedaleko historycznego miejsca związanego ściśle z historią nie tylko Warszawy, ale i powstania listopadowego – upamiętnionej w poemacie A.Mickiewicza słynnej Reduty Ordona, jednej z redut broniących zachodnich krańców stolicy podczas ataku wojsk rosyjskich w 1831r. Z racji tego częścią obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości stało się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci w miejscu zniszczonych umocnień. Minutą ciszy i krótkim przypomnieniem heroicznego epizodu wojny obronnej uczciliśmy pamięć obrońców sprawy niepodległościowej.

Poprawiony: czwartek, 21 grudnia 2017 09:09