Reduta Ordona - 9.11.2017 Drukuj

W czwartek, 9 listopada 2017r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, w którym wzięli udział gimnazjaliści i słuchacze szkoły podstawowej. Zaczyna się w naszej szkole stawać już niemal tradycją, że przy okazji ważnych świąt niepodległościowych lub rocznic wspólnie – uczniowie i nauczyciele – śpiewamy pieśni niepodległościowe.

Także i tym razem uczciliśmy 11 listopada, biorąc udział w widowisku słowno – muzycznym, którego częścią były utwory poetyckie, pieśni żołnierskie (ułańskie i legionowe) oraz fragmenty przemówień (m.in. przemówienia Józefa Piłsudskiego).

Apel poprowadzili pod kierunkiem p. Heleny Zarębskiej uczniowie semestrów 3g i 3h (gimnazjalnych).

Szkoła nasza mieści się niedaleko historycznego miejsca związanego ściśle z historią nie tylko Warszawy, ale i powstania listopadowego – upamiętnionej w poemacie A.Mickiewicza słynnej Reduty Ordona, jednej z redut broniących zachodnich krańców stolicy podczas ataku wojsk rosyjskich w 1831r. Z racji tego częścią obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości stało się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci w miejscu zniszczonych umocnień. Minutą ciszy i krótkim przypomnieniem heroicznego epizodu wojny obronnej uczciliśmy pamięć obrońców sprawy niepodległościowej.

Poprawiony: czwartek, 21 grudnia 2017 09:09