smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Z życia szkoły 3 maj
3 maj PDF Drukuj Email

3. Maja w naszej historii kojarzy się jednoznacznie z podpisaniem Konstytucji naszego państwa. To wydarzenie na płótnie uchwycił Jan Matejko, dlatego też bazując na dziele naszego mistrza postanowiliśmy przeprowadzić konkurs dotyczący zarówno wydarzenia historycznego, jak i wyżej wspomnianego dzieła. Okazało się, że nasi słuchacze dysponują niebagatelną wiedzą na temat rozbiorów i przemian związanych z konstytucją. Zwycięzcami konkursu zostali przedstawiciele semestru czwartego. Historycy mogą być dumni!

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 16:19