smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Z życia szkoły 4 października 2018 r. - Śladem Cezarego Baryki
4 października 2018 r. - Śladem Cezarego Baryki PDF Drukuj Email

W dniu 4 października 2018 r. w ramach obchodów 100.lecia odzyskania niepodległości słuchacze semestrów: 1E, 2D, 6D wzięli udział w wycieczce "Śladem Cezarego Baryki - bohatera powieści Stefana Żeromskiego".

Wędrówkę rozpoczęliśmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego, w którym autor 'Przedwiośnia" spędził ostatni rok swego życia. Rozpoczął tu pisanie powieści "Wiosna", która miała opisywać  dalsze losy  Cezarego Baryki, a której to niestety nie dokończył. Odwiedziliśmy Park Saski - miejsce spotkań Cezarego i Laury pod słynną fontanną. Zatrzymaliśmy się obok kolumnady Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie zapoznaliśmy się z historią tego, ważnego dla każdego Polaka, miejsca. W drodze do Belwederu zwiedziliśmy również miejsce, gdzie zginął w Powstaniu Warszawskim poeta Kamil Baczyński. Przed Pałacem Blanka wysłuchaliśmy krótkiej historii jego związku z Basią Drapczyńską, udziału w walkach powstańczych Armii Krajowej oraz okolicznościach jego śmierci. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego - jednego z "Ojców Niepodległości" porozmawialiśmy o różnych wizjach Niepodległej i drogach wiodących do odzyskania własnego państwa. Przywołaliśmy wizję "szklanych domów" Stefana Żeromskiego. Nasza wędrówka zakończyła się pod Belwederem - siedzibą Naczelnika Państwa i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu odbywały się robotnicze manifestacje, tu uniesiony rewolucyjnym zapałem, wraz z innymi maszerował Cezary Baryka, tu kończy sir powieść "Przedwiośnie" i losy głównego bohatera... Podczas wycieczki słuchacze odczytywali - stosowne do danego miejsca -  fragmenty powieści Stefana Żeromskiego, co sprawiało, że duch Warszawy z pierwszych lat niepodległości stale nam towarzyszył...

Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2018 11:14